Μέλη ΔΕΠ

Ανδρέας Αναγνωστόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής

Νικόλαος Γερόλυμος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεώργιος Γκαζέτας

Ομότιμος Καθηγητής

Μιχαήλ Καββαδάς

Ομότιμος Καθηγητής

Παύλος Μαρίνος

Ομότιμος Καθηγητής

Μαρίνα Πανταζίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αχιλλέας Παπαδημητρίου

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεώργιος Τσιαμπάος

Ομότιμος Καθηγητής

Βασίλης Μαρίνος

Επίκουρος Καθηγητής

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA