Ανδρέας Αναγνωστόπουλος Ομότιμος Καθηγητής

Ανδρέας Αναγνωστόπουλος
email: aanagn@central.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 3420
fax: 210 772 3428

Τίτλοι: DIC, Διδακτορικό (ΕΜΠ), Υφηγεσία (ΕΜΠ)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Συμπεριφορά εδαφών, μηχανική συμπεριφορά σιμεντωμένων εδαφών, συμπεριφορά λιγνιτικών σχηματισμών, καθιζήσεις λόγω υπογείων έργων, θεμελιώσεις.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA