Μεταπτυχιακά

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων

 

Αβαθείς Σήραγγες: Αντιστηρίξεις και Kαθιζήσεις στην Eπιφάνεια του Eδάφους

Διδάσκων: Α. Αναγνωστόπουλος, Β. Παπαδόπουλος

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Σηράγγων

Διδάσκοντες: Γ. Μπουκοβάλας, Γ. Γκαζέτας

 

Γεωτεχνικές Οργανομετρήσεις

Διδάσκουσα: Β.Ν. Γεωργιάννου

 

Μέθοδοι Διερεύνησης του Υπεδάφους

Διδάσκοντες: Γ. Τσιαμπάος, Α. Αναγνωστόπουλος (συνδιδασκαλία με Σ. Σταματάκη)

 

Μηχανική Όρυξη Σηράγγων

Διδάσκων: Π. Μαρίνος (συνδιδασκαλία με Χ. Εφραιμίδη, Γ. Παναγιώτου)

 

Σχεδιασμός Υπογείων Έργων

Διδάσκοντες: Π. Μαρίνος, B. Παπαδόπουλος

 

Στόμια Σηράγγων – Ευστάθεια Πρανών

Διδάσκοντες: Γ. Τσιαμπάος, Μ. Πανταζίδου

 

Τεχνική Γεωλογία Υπογείων Έργων

Διδάσκων: Π. Μαρίνος (συνδιδασκαλία με Ι. Κουμαντάκη)

 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Εργων

Διδάσκων: Μ. Καββαδάς

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών

 

Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανικού Δομοστατικών Κατασκευών

Διδάσκοντες : Γ. Γκαζέτας, Γ. Μπουκοβάλας

 

Εφαρμογές της Εδαφομηχανικής σε έργα Δομοστατικού Μηχανικού

Διδάσκοντες: Ι. Πρωτονοτάριος, Β.Ν. Γεωργιάννου

 

Σχεδιασμός Υπογείων Εργων

Διδάσκων: Μ. Καββαδάς

 

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

 

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

Διδάσκουσα:Μ. Πανταζίδου  (συνδιδασκαλία με Α. Ξενίδη, Ν. Παπασιώπη)

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA