ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ 14/12/19

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ (14/12/2019)

Στις 14 Δεκ. 2019, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή του Τομέα Γεωτεχνικής με συμμετοχή 40 προπτυχιακών φοιτητών και Υ.Δ. του Τομέα, καθώς και δύο συνοδών (Γ. Μπουκοβάλα και Αχ. Παπαδημητρίου). Έγινε επίσκεψη στον
υπό κατασκευή οδικό κόμβο Λαμίας, ο οποίος θα ενώσει την υφιστάμενη Ε.Ο.Αθήνας- Θεσσαλονίκης με τον νέο οδικό άξονα Δυτικής Ελλάδας (Ε 65), και ξενάγηση στα ακόλουθα τεχνικά έργα:

- 3 οδικές γέφυρες (90m περίπου εκάστη),

- υψηλά μεταβατικά επιχώματα (έως 20m ύψος) οπλισμένα με γεω-πλέγματα καθώς και

- βελτίωση του πολύ μαλακού εδάφους θεμελίωσης των έργων με χαλικοπασσάλους και πλαστικά στραγγιστήρια.

Η φιλοξενία που μας επιφυλάχθηκε ήταν άψογη, πρωτοστατούντος του Επιβλέποντα του Έργου, συναδέλφου Πολιτικού Μηχανικού κου Σταύρου Ζουμπούλη.

 

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA