Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ο Τομέας Γεωτεχνικής προσφέρει δεκατρία μεταπτυχιακά μαθήματα σε τρία Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 

 

Επί πλέον στον Τομέα εκπονούνται μεταπτυχιακές εργασίες από σπουδαστές αυτών των διατμηματικών προγραμμάτων και διδακτορικές διατριβές από τους υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα στις ερευνητικές περιοχές του.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA