ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ 7/12/19

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ (7/12/2019)

 Στις 7 Δεκ. 2019, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή του Τομέα Γεωτεχνικής στο πλαίσιο του μαθήματος Γεωλογία Μηχανικού με συμμετοχή 65 φοιτητών του 1ου έτους, καθώς και δύο συνοδών (Χ. Σαρόγλου και Α. Αντωνίου). Έγινε άσκηση γεωλογίας υπαίθρου στην περιοχή του Ασπρόπυργου και επίσκεψη στη Διώρυγα της Κορίνθου και στον Αρχαίο Δίολκο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε αναφορές στα ακόλουθα:

  • γεωλογικά θέματα της περιφερειακής Υμηττού Αττικής Οδού.
  • γεωλογία και σεισμικότητα της περιοχής της Κακιάς Σκάλας και κατασκευή έργων Νέας Εθνικής Οδού.
  • γεωλογικά – γεωτεχνικά θέματα της Διώρυγας Κορίνθου.
  • θεμελίωση των οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών.
  • ευστάθεια πρανών της Διώρυγας.

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA