Ανακήρυξη Υποψηφίων μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Αθήνα, 4/07/2023

 

ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη Υποψηφίων μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 16/28.04.2023 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Γ.Σ. του τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής για το ακαδ. έτος 2023-2024 (ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος) για ετήσια θητεία και μετά την εξέταση των υποβληθέντων υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσεται υποψήφιος ο ακόλουθος:

 

1. Αντωνίου Ανδρέας

 

Η εκλογή θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» και η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 6/7/2023, σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτ. 16/28.04.2023 έγγραφο του Διευθυντή του Τομέα Γεωτεχνικής.

 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

 

 

Ελισσάβετ Χατζηχαραλάμπους

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA