Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Γεωτεχνικής συμπληρώνονται με πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με μονοήμερες επισκέψεις σε εργοτάξια γεωτεχνικών έργων (πχ σταθμοί Μετρό Αθήνας). Οι πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές διοργανώνονται στα πλαίσια των προπτυχιακών μαθημάτων Τεχνική Γεωλογία (7o εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών) και Εδαφοδυναμική (9o εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών) και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων”. Η εκπαιδευτική εκδρομή μεταπτυχιακού επιπέδου περιλάμβανε την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004 επισκέψεις σε υπό κατασκευή σήραγγες στην Ελλάδα και τη χρονιά 2004-2005 επισκέψεις σε υπό κατασκευή σήραγγες βάσης των Άλπεων και σε άλλα τεχνικά έργα.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA