Προπτυχιακές Σπουδές

Ο Τομέας Γεωτεχνικής προσφέρει δεκατέσσερα προπτυχιακά μαθήματα, δεκατρία στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και ένα στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Πέντε από τα δεκατρία μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού: Γεωλογία Μηχανικού (1ο εξ.), Εδαφομηχανική Ι (4ο εξ.) και ΙΙ (5ο εξ.), Τεχνική Γεωλογία (7ο εξ.) και Θεμελιώσεις (6ο εξ.). Tα υπόλοιπα οκτώ μαθήματα είναι τα εξής: Πειραματική Εδαφομηχανική (7ο και 9ο εξ.), Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων (9ο εξ.), Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής (9ο εξ.), Βραχομηχανική-Σήραγγες (8ο εξ.), Εδαφοδυναμική (9ο εξ.), Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα (8ο εξ.), Περιβαλλοντική Γεωτεχνική (9ο εξ.) και Υπολογιστική Γεωτεχνική (8ο εξ.). Τα οκτώ αυτά μαθήματα είναι κατ’εκλογήν υποχρεωτικά για τους σπουδαστές που επιλέγουν την  Κατεύθυνση Γεωτεχνικού Μηχανικού, οι οποίοι πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα από αυτά, ενώ ταυτόχρονα ανήκουν και σε ομάδες κατ’εκλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων των άλλων τριών Κατευθύνσεων Δομοστατικού, Συγκοινωνιολόγου και Υδραυλικού Μηχανικού.

 

Η Κατεύθυνση Γεωτεχνικού Μηχανικού εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ τον Ιούνιο του 2004 και ξεκίνησε για το 7ο και 8ο εξάμηνο το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

 

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA