Νικόλαος Γερόλυμος Αναπληρωτής Καθηγητής

Νικόλαος Γερόλυμος
email: gerolymos@gmail.com
τηλέφωνο: 210 7724211
fax: 210 7722405

Τίτλοι: MSc, PhD (NTUA)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εδαφομηχανική, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική, Αλληλεπίδραση Εδάφους-Ανωδομής, Αντιστηρίξεις και Υπόγειες Κατασκευές, Στατική και Δυναμική Απόκριση Εδάφους και Θεμελιώσεων, Υπολογιστική Νοημοσύνη στην Γεωτεχνική, Ρευστοποίηση Εδάφους, Κατολισθήσεις.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA