Παύλος Μαρίνος Ομότιμος Καθηγητής

Παύλος Μαρίνος
email: marinos@central.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 3490 & 3430
fax: 210 772 3770
ιστοσελίδα: http://users.civil.ntua.gr/marinos

Τίτλοι: DEA, Διδακτορικό (Πανεπιστήμιο Grenoble)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ιδιότητες και τεχνική συμπεριφορά των πετρωμάτων, της βραχομάζας και των γεωλογικών σχηματισμών, γεωλογία φραγμάτων και σηράγγων, ευστάθεια πρανών, υδρογεωλογία, γεωλογία περιβάλλοντος.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA