Μαρίνα Πανταζίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μαρίνα Πανταζίδου
email: mpanta@central.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 3745
fax: 210 772 3428
ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/mpanta

Τίτλοι: MSc, DIC, Διδακτορικό (UC Berkeley)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Περιβαλλοντική γεωτεχνική με έμφαση σε πειραματικά, αριθμητικά, και αναλυτικά μοντέλα της κίνησης στο υπέδαφος υγρών ρύπων που δεν αναμειγνύονται με το νερό. Λήψη αποφάσεων σε θέματα αποκατάστασης υπεδάφους. Διδακτική της επιστήμης του μηχανικού.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA