Βασιλική Γεωργιάννου Καθηγήτρια

Βασιλική Γεωργιάννου
email: vngeor@civil.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 3489
fax: 210 772 3428

Τίτλοι: MSc, DIC, Διδακτορικό (Imperial College)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Πειραματική Εδαφομηχανική: προσδιορισμός της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών με εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές. Χρήση γεωτεχνικών οργάνων – οργανομετρήσεις.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA