Γεώργιος Γκαζέτας Ομότιμος Καθηγητής

Γεώργιος Γκαζέτας
email: gazetas@central.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 3435, 210 7724075
fax: 210 772 3428
ιστοσελίδα: http://users.civil.ntua.gr/gazetasg/gr

Τίτλοι: MSc, Διδακτορικό (MIT)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εδαφομηχανική, εδαφοδυναμική, αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής, δυναμική απόκριση πασσάλων και θεμελίων, αντιστηρίξεις, σεισμική απόκριση φραγμάτων, αντισεισμική μηχανική, τεχνική σεισμολογία.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA