Αχιλλέας Παπαδημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής

Αχιλλέας Παπαδημητρίου
email: apapad@civil.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 3436
fax: 210 772 3428
ιστοσελίδα: https://researchgate.net/profile/Achilleas Papadimitriou

Τίτλοι: MSc (MIT), PhD (ΕΜΠ)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Υπολογιστική Γεωμηχανική (καταστατικοί νόμοι και αλγόριθμοι ολοκλήρωσης, διακριτά στοιχεία), Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική (ρευστοποίηση, επίδραση τοπογραφίας-κοιλάδας, μικροζωνικές μελέτες, βελτιώσεις εδαφών, ανάδυση ρήγματος, σχεδιασμός υπόγειων αγωγών).

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA