Μιχαήλ Καββαδάς Ομότιμος Καθηγητής

Μιχαήλ Καββαδάς
email: kavvadas@central.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 3412
fax: 210 772 2237
ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/kavvadas/

Τίτλοι: MSc, Διδακτορικό (MIT)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εδαφομηχανική: Μηχανική συμπεριφορά εδαφών και μαλακών βράχων.

Βραχομηχανική–Σήραγγες: Υπολογιστικές μέθοδοι ανάλυσης υπογείων έργων.

Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων.

 

Προσωπική ιστοσελίδα:  http://users.ntua.gr/kavvadas/

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA