Γεώργιος Μπουκοβάλας Καθηγητής

Γεώργιος Μπουκοβάλας
email: gbouck@central.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 3780
fax: 210 772 3428
ιστοσελίδα: http://users.civil.ntua.gr/gbouck/gr/

Τίτλοι: MSc, Διδακτορικό (MIT)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εδαφοδυναμική, μη γραμμική συμπεριφορά εδαφών σε δυναμική φόρτιση, φαινόμενα εδαφικής συνίζησης και ρευστοποίησης λόγω σεισμού, επίδραση τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση, μέτρηση δυναμικών παραμέτρων του εδάφους, μικροζωνικές αναλύσεις.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA