Βασίλειος Παπαδόπουλος Καθηγητής ΔΠΜΣ

Βασίλειος Παπαδόπουλος
email: vaspap@central.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 3431
fax: 210 772 3428

Τίτλοι: Διδακτορικό (ΕΜΠ)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Παραμορφωσιμότητα μη συνεκτικών εδαφών, καθιζήσεις θεμελιώσεων σε μη συνεκτικά εδάφη, ομαδικές θεμελιώσεις, ευστάθεια πρανών σε ανισότροπα αργιλικά εδάφη. Καθηγητής ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων"

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA