Διπλωματικές Εργασίες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Επιβλέπων: Παύλος Μαρίνος

 

•     Αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών σε σχέση με τη μηχανοποιημένη διάνοιξη σηράγγων. Το παράδειγμα γραμμής επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Ιωάννης Βαζαίος, 2010

•     Διερεύνηση του προβλήματος της διάνοιξης κλιτυοσηράγγων.

Μαρία Μπενάκι, 2010

•     Διάνοιξη σήραγγας σε περιβάλλον μάργας. Εφαρμογή σε σήραγγες του Νέου Αυτοκινητοδρόμου «Κορίνθου-Πατρών».

Σταυρούλα Μαστοράκη, 2010

•     Εκτίμηση διαβρωσιμότητας εδαφών σε περιοχές καμμένων εκτάσεων. Εφαρμογή στη λεκάνη απορροής του Βουραικού ποταμού, Ν. Αχαΐας.

Αφροδίτη Βορρέ, 2009

•     Φράγμα Πετρένια Χαλκιδικής: γεωλογικά και γεωτεχνικά θέματα

Σταυρούλα Περδίκη, 2009

•     Σήραγγες και υπόγεια νερά. Περιστατικά και παραδείγματα.

Σακκοπούλου Αικατερίνη, 2008

•     Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών ερευνών της σιδηροδρομικής σήραγγας Σ24 –Τμήμα Καλαμπάκα-Ιωάννινα.

Ελπίδα-Ιουλία Αλέξη, 2008

•     Διάνοιξη σήραγγας σε αστικό περιβάλλον με ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών. Η περίπτωση της επέκτασης του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου της Αθήνας προς Πειραιά.

Σοφία Δημάκη, 2007

•      Συμπεριφορά οφιολίθων σε υπόγεια έργα. Ειδική αναφορά στη σιδηροδρομική σήραγγα Όρθρυος (Δομοκού).

Αιμιλία-Μαρία Μπαλάση2007

•     Μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων της βραχόμαζας στη διάνοιξη σηράγγων. Παραδείγματα σηράγγων της Εγνατίας Οδού σε περιβάλλονφλύσχη.

Κωνσταντίνος Νίκας2007

•     Τεχνικογεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηση για τον σχεδιασμό σηράγγων σε περιβάλλον αποσαθρωμένου γνευσίου. Η σύγκριση μελέτης και κατασκευής με χρήση του Συστήματος Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων-TIAS της Εγνατίας Οδού.

Μαρία Ρηγοπούλου2007

•     Τεχνική αξιολόγηση των συνθηκών του τμήματος Πανεπιστήμιο-Γαλάτσι του Μετρό της Αθήνας.

Γεώργιος Νεοφυτίδης2007

•     Γεωτεχνικές παράμετροι και μέτρα άμεσης υποστήριξης σηράγγων σε περιβάλλον μολάσσας. Η εμπειρία από την κατασκευή σηράγγων της Εγνατίας Οδού.

Δημήτριος-Ντένης Αγραφιώτης2007

•     Ανάλυση επί των τεχνικογεωλογικών ιδιοτήτων για την ευστάθεια στομίων των σχηματισμών φλύσχη-Μολάσσας-Οφιολίθων. Από το γεωλογικό προσομοίωμα στις παραμέτρους σχεδιασμού και τις αναλύσεις μέσα από το παράδειγμα της Εγνατίας Οδού.

Εμμανουήλ Σαουνάτσος2006

•     Προσομοίωση συμπεριφοράς αργιλικού πυρήνα φράγματος κατά την κατασκευή - Απλουστευτικές προσεγγίσεις.

Ελίζα Σφύρα2006

 

Επιβλέπων: Γεώργιος Τσιαμπάος

 

•     Διερεύνηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών πρόσκρουσης στις καταπτώσεις βράχων.

Βασιλοπούλου Ιωάννα-Ελένη, 2015

•     Τρισδιάστατη ανάλυση βροχοπτώσεων – Εφαρμογές στο πεδίο και στο εργαστήριο.

Βούδρης Αθανάσιος & Κωστόγιαννης Ηλίας, 2013

•     Καταπτώσεις βράχων. Πειραματική διερεύνηση επίδρασης χαρακτηριστικών της επιφάνειας πρόσπτωσης.

Γιόκαρη Σοφία, 2013

•     Εκτίμηση επικινδυνότητας βραχωδών πρανών. Παραδείγματα από τον Ελλαδικό χώρο

Ιφιγένεια Κουλούρη, 2011

•     Εκτίμηση Γεωτεχνικών Παραμέτρων για Καταπτώσεις Βράχων

Ελένη Μπεκρή, 2010

•     Κατολισθήσεις: Ταξινόμηση – Αίτια.- Μέτρα Προστασίας. Κατολίσθηση στο πρανές του λόφου Κοτρώνι στον Κάλαμο Ν. Αττικής

Αναστάσιος Ηλίας, 2009

•     Θεμελίωση μεσοβάθρου γέφυρας σε προβληματικό έδαφος

Γεώργιος Χουλιάρας & Δημήτριος Γελασάκης, 2009

•      Διερεύνηση των Φυσικών και Μηχανικών Παραμέτρων του άρρηκτου πετρώματος με Εργαστηριακές Μεθόδους

Γεώργιος Τζιάλλας2008

•     Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις παραμέτρους του κριτηρίου Θραύσεως Hoek & Brown, με έμφαση σε ψαμμίτες και ασβεστολίθους

Δημήτριος Ντούλιας2008

•     Εκσκαψιμότητα βραχωδών πρανών με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης G.S.I. της Βραχόμαζας

Γεώργιος Ζαλαχώρης2007

•     Ανάλυση καταπτώσεων Βραχωδών Πρανών: Παραδείγματα από το Οδικό Δίκτυο Λευκάδας

Κονδυλία Ρομποτή2007

•     Γεωλογικές – γεωτεχνικές συνθήκες που ελέγχουν τις αστοχίες οδικών πρανών. Παραδείγματα από τη Β. Εύβοια

Αναστάσιος Ζαννιάς2007

•     Τεχνικογεωλογικές – Γεωτεχνικές συνθήκες των σηράγγων Τεμπών του Α/Κ Λάρισας – θεσ/νίκης

Χρήστος Κούκης2007

•     Εκσκαψιμότητα βραχωδών πρανών

Αντωνης Μακρυνίκας2006

•     Τεχνικογεωλογικές συνθήκες της πόλης του Βόλου. Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Ελένη Τασιούλα2006

•     Ανάλυση καταπτώσεων Οδικών Βραχωδών Πρανών. Παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο

Στέλλα Τζελαίδου & Παναγιώτα Χατζηκυριάκου2006

 

Επιβλέπων: Βασίλης Μαρίνος

•   Τεχνικογεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηγη και προτάσεις μέτρων άμεσης υποστήριξης για τη διάνοιξη σήραγγας με συμβατική μέθοδο σε ασβεστολιθικό περιβάλλον στην περιοχή Προύσου Ευρυτανίας

Κανλή Ελευθερία, 2022

•   Αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών μητροπολιτικής σήραγγας επέκτασης προς Πειραιά, μεσοδιάστημα Αγία Βαρβάρα-Κορυδαλλός

Στάππας Ευλάμπιος-Σπυρίδων, 2022

•   Αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών σε σχέση με τη συμβατική διάνοιξη αστικών σηράγγων. Το παράδειγμα της γραμμής επέκτασης του μετρό Πειραιά.

Φακοπουλίδης Κωνσταντίνος, 2021

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA