Διπλωματικές Εργασίες

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Επιβλέπουσα: Βασιλική Γεωργιάννου

 

•    Πειραματική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς μη συνεκτικών εδαφών, πριν και μετά τη σταθεροποίηση τους με κολλοειδή πυρίτια

     Παπαγεωργίου Ελένη, 2019

•    Επίδραση της δομής στην απόκριση του καολίνη σε διάτμηση

     Τσαφταρίδη Ελένη - Αναστασία, 2019

•    Συμπεριφορά ισότροπα και ανισότροπα στερεοποιημένου καολίνη σε αξονοσυμμετρική φόρτιση

     Μυλωνάς - Ροντήρης Αθανάσιος, 2018

•    Μελέτη αντιστήριξης βαθιάς εκσκαφής

     Μπαρμπαρήγος Ηλίας, 2017

•    Επίδραση της κολλοειδούς πυριτιας στη συμπεριφορά κορεσμένων λεπτόκοκκων άμμων

     Μπίκος Ζήσης, 2017

•    Εφαρμογές δοκιμών στατικής πενετρομέτρησης (CPT) για το σχεδιασμό διαφραγματικών τοίχων

     Καλαμιώτη Άννα-Σωτηρία, 2017

•    Προσδιορισμός δυστμησίας σε καθαρή άμμο και μείγματα άμμου κα ιλύος με πιεζοηλεκτρικά στοιχεία

     Λουκάς Αλέξανδρος, 2016

•    Μελέτη κρίσιμης κατάτασης στη μάργα του Ισθμού της Κορίνθου και σε άμμους

     Κλουβάτος Εμμανουήλ - Λιβέρη-Δαλαβέρη Μάρθα, 2016

•    Τριαξονικές δοκιμές σε ανισότροπα στερεοποιημένο καολίνη

      Κουρελής Ιωάννης, 2016

•    Απόκριση άμμου και μειγμάτων άμμου-ιλύος σε τριαξονική θλίψη και στρεπτική διάτμηση υπό μονοτονική φόρτιση 

      Κοκαράκη Νικολέτα, 2016

•     Μονοτονικές και ανακυκλικές δοκιμές σε σταθεροποημένα με κολοειδή πυρίτια μη συνεκτικά εδάφη.

      Παυλοπούλου Ελένη- Μαρία & Τσίβου Ευφροσύνη, 2015

•     Μονοτονική και ανακυκλική συμπεριφορά άμμου και μειγμάτων άμμου-Ιλύος σε στρεπτική διάτμηση.

      Παπαδόπουλος Δημήτρης & Πολυδώρου Χρύσανθος, 2015

•     Μηχανική συμπεριφορά της Μάργας του Ισθμού της Κορίνθου.

      Λαζαρίδης Ιωάννης, 2014

•     Επίδραση της παρουσίας ιλύος στη μηχανική συμπεριφορά κοκκωδών υλικών.

      Γκιούσας-Καπνίσης Μάριος, 2012

•     Μηχανική συμπεριφορά αργιλοϊλύος Λαμίας.

      Προυσανίδου Αικατερίνη, 2012

•     Πειραματική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς ιλυώδους άμμου στη συσκευή στρέψης κοίλου δοκιμίου.

      Χριστόδουλος Μπανιάς, 2011

•     Πειραματική διερεύνηση ιδιοτήτων αργίλων στο συμπιεσόμετρο.

      Ναπολέων Καραγιαννόπουλος, 2011

•     Προσδιορισμός εδαφικής αναρρόφησης με τη μέθοδο των χάρτινων φίλτρων.

      Αγγελική Πανάγου, 2010

•     Μηχανική συμπεριφορά αμμοïλύος από τα υπόσκαφα της Σαντορίνης.

      Κωνσταντινος Μουλογιάννης, 2010

•     Επίδραση του τρόπου φόρτισης στην τριαξονική συσκευή.

      Φοίβος Σιάγκος & Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, 2010

•     Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης εκτέλεσης γεωτεχνικών δοκιμών για τη συσκευή στρεπτικής διάτμησης κοίλου δοκιμίου.

      Νικόλαος Γεωργάκης, 2010

•     Συμπεριφορά αργιλοϊλύος στο συμπιεσόμετρο και στην συσκευή απευθείας διάτμησης.

      Ευαγγελία Ιεροδιακόνου, 2010

•     Η μηχανική συμπεριφορά ιλυωδών άμμων στην τριαξονική συσκευή.

      Βασίλειος Σακκής, 2009

•     Εγγενή χαρακτηριστικά αναζυμωμένων αργιλικών υλικών.

      Στυλιανός Πλέτσης, 2007

•     Αναλυτική προσομοίωση της πειραματικής απόκρισης άμμου σε διέγερση με πιεζοηλεκτρικά στοιχεία.

      Ιωάννης Πάνος, 2007

•     Επίδραση μεγέθους και σχήματος κόκκων στη μηχανική συμπεριφορά χαλαρών άμμων.

      Μαρία Κωνσταντίνου, 2007

•     Επίδραση ιλύος στη συμπεριφορά άμμου, για φόρτιση στη συσκευή στρέψης κοίλου δοκιμίου.

      Κωνσταντίνος Ζήσης, 2007

•     Αριθμητική ανάλυση τοίχων αντιστήριξης και συστημάτων οπλισμένης γης.

      Δημήτριος Γιαννόπουλος & Αθανάσιος Λεβεντάκης, 2006

•      Μέθοδοι Υπολογισμού του Μέτρου Διάτμησης, Gmax με Χρήση Πιεζοηλεκτρικών Στοιχείων

Χρήστος Βαρελάς, 2004

•      Διερεύνηση Συμπεριφοράς Αργιλοϊλύος του Μοσχάτου στο Συμπιεσόμετρο και στην Τριαξονική Συσκευή

Αικατερίνη Πλιακοπάνου, 2004

•     Απόκριση Άμμου HRS σε Στρεπτική Διάτμηση υπό Συνθήκες Ελεύθερης Στράγγισης

Κωνσταντίνα Σταύρου, 2004

•      Πειραματική Διερεύνηση Συμπεριφοράς Μάργας του Ισθμού Κορίνθου

Αφροδίτη Κεφάλα, 2003

•      Ανάλυση Σήραγγας με Έμφαση στις Γεωτεχνικές Οργανομετρήσεις

Κάντια Πρίντεζη, 2003

•      Αναλυτική Προσομοίωση Σηράγγων

Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης, 2003

•      Διερεύνηση Συμπεριφοράς Στιφρών Αργίλων με Δοκιμές Συμπιεσόμετρου και Απευθείας Διάτμηση

Χρήστος Γρέβιας, 2002

•      Προσδιορισμός του Μέτρου Διάτμησης με χρήση Πιεζοηλεκτρικών Στοιχείων

Χρήστος Μπιλίρης, 2002

•      Μηχανική Συμπεριφορά Άμμων στη Συσκευή Στρεπτικής Διάτμησης Κοίλου Δοκιμίου

Ελευθερία Πιτσαβού, 2002

•      Παραμετρική Ανάλυση Κατασκευών Αντιστήριξης

Βασίλειος Μάρκου, 2002

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA