Διπλωματικές Εργασίες

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Επιβλέπων: Γεωργιος Μπουκοβάλας

 

•     Φαινόμενα άνωσης υπογείων αγωγών σε ρευστοποιημένο έδαφος: αριθμητική διερεύνηση

       Μαρινάτου Σταματίνα, 2016

•     Ανάλυση αγωγού σε διασταύρωση με "κανονικό" ρήγμα: επίδραση διαστάσεων τάφρου θεμελίωσης.

      Λημναίου Ταξιαρχούλα & Χούσου Αργυρούλα, 2015

•     Αριθμητική ανάλυση πασσάλου υπό καθεστώς ρευστοποίησης και εδαφικής πλευρικής εξάπλωσης: επίδραση επιφανειακής αργιλικής κρούστας.

      Τσίφης Χαράλαμπος, 2015

•     Ανάλυση αγωγού σε διασταύρωση με ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης: Επίδραση διαστάσεων τάφρου τοποθέτησης

      Ζάμπας Αλέξανδρος, 2015

•     Επανεξέταση του συντελεστή ασφαλείας έναντι ρευστοποίησης σε σεισμό.

      Ζωντανού Βασιλική & Καλογεράκη Χαρίκλεια, 2014

•     Ανάλυση αγωγού σε διασταύρωση με ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης: επίδραση διαστάσεων τάφρου τοποθέτησης.

      Ζερβός Σπυρίδων, 2014

•     Επίδραση βελτίωσης ρευστοποιήσιμου εδάφους στο σχεδιασμό επιφανειακών θεμελιώσεων 2-Δ αριθμητική διερεύνηση.

      Αγγελής Αργύρης, 2013

•     Αναλυτική εκτίμηση παραμορφώσεων υπογείων χαλύβδινων καμπυλωμένων αγωγών σε διασταυρώσεις με ενεργά τεκτονικά ρήγματα.

      Ζουπαντής Χρήστος, 2013

•     Απλοποιημένη εκτίμηση ελαστικών φασμάτων απόκρισης για ρευστοποιημένα εδάφη.

      Μαλισιανού Μαρία, 2013

•     Ψευδοστατική ανάλυση της οριζόντιας εξάπλωσης ρευστοποιημένου εδάφους.

      Κατρής Κωνσταντίνος, 2012

•     Αριθμητική ανάλυση σεισμικής απόκρισης ρευστοποιημένου εδάφους υπό διέγερση ευρέως φάσματος συχνοτήτων.

      Κουτσογούλα Ευαγγελία, 2012

•     3-Δ αριθμητική προσομοίωση οριζόντιας φόρτισης πασσάλου σε μη συνεκτικό έδαφος.

      Βασίλειος Παπαδόπουλος, 2010

•     Αναθεώρηση βελτιωμένου σχεδιασμού στραγγιστηρίων έναντι σεισμικής ρευστοποίησης.

      Ιωάννης Τσιάπας & Αλεξάνδρα Τσιούλου, 2009

•     Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων θεμελίωσης βάθρου γέφυρας σε ρευστοποιήσιμο έδαφος.

      Χριστίνα Πολίτου & Ηλιάνα Πολυμέρου, 2009

•     Αριθμητική προσομοίωση της στατικής και σεισμικής συμπεριφοράς εύκαμπτων τοίχων αντιστήριξης.

      Αναστασία Λάβδα, 2007

 

Επιβλέπων: Μιχαήλ Καββαδάς

 

•     Αντιστηρίξεις βαθιών εκσκαφών σε οικοδομικά έργα.

      Στυλιανός Χαβιάρας, 2007

 

Επιβλέπων: Αχιλλέας Παπαδημητρίου

 

•     Αριθμητική προσομοίωση απόκρισης εδαφών και θεμελιώσεων μετά από σταθεροποίηση με κολλοειδή πυρίτια έναντι ρευστοποίησης

       Παυλοπούλου Αναστασία, 2022

•     Πολυλειτουργική δράση χαλικοπασσάλων στη βελτίωση της απόκρισης αβαθών θεμελίων επί ρευστοποιήσιμου εδάφους

      Κατσουλάρης Βάϊος, 2021

•     Βελτίωση απόκρισης και αλληλεπίδραση αβαθών θεμελίων με χρήση περιμετρικών τοιχίων έναντι σεισμικής ρευστοποίησης

      Σιδερής Άλκης, 2021

•     Παθητική στερεοποίηση υπογείων αγωγών έναντι επίπλευσης λογω σεισμικής ρευστοποίησης

      Μαντώ Κυμπούρη, 2018

 

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA