Ναταλία Παντελιά Διοικητικός

Ναταλία Παντελιά
email: geotechn@central.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 2245
fax: 210 7723428


© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA